O nama

Vare gradnja je obiteljska tvrtka specijalizirana za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te na održavanju i čišćenju privatnih vila i kuća za odmor . Od samih početaka 2012. godine gradimo i stvaramo u stalnome timu stručnih i odgovornih ljudi na području stare gradske jezgre i okolice Dubrovnika.

Osnovna djelatnost nam je visokogradnja, donadogradnja ili potpuna izgradnja objekata, rekonstrukcija i adaptacija.

Kroz svoje dosadašnje djelovanje zapažene rezultate smo ostavili u izgradnji poznatih dubrovačkih krovova i jedinstvenih starinskih tzv. dubrovačkih kapa, restauraciji i rekonstrukciji starih dubrovačkih kamenih kuća, osmišljavanju i uređenju eksterijera i interijera

Svoj uži tim djelatnika specijalizirali smo za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na restauraciji UNESCO-m zaštićene spomeničke baštine.

Izvođenjem građevinsko obrtničkih i interijerskih radova vodeći računa o kvaliteti izvedenih radova, isporučujući kvalitetnu opremu, te poštujući visoke građevinske zahtjeve za stvaranjem udobnog, funkcionalnog, lijepog i sigurnog boravišnog prostora tvrtka Vare gradnja stekla je ugled u Dubrovniku i zemlji, gdje su nas prepoznale brojne velike tvrtke kao pouzdane suradnike.

Sada sa sigurnošću možemo reći da smo jedna od vodećih tvrtkih u dovođenju detalja do savršenstva, kao i rješavanju kompliciranih i zahtjevnih građevinskih zadataka.

 

 

                                                                                                               ABOUT US

 

Vare Gradnja is a family-owned company specializing in the construction of civil engineering works on the protection and preservation of cultural goods.

Since the beginning of 2012, we have been building and creating a permanent team of professional and responsible people in the area of ​​the old city center and the surrounding area of ​​Dubrovnik, as well as the maintenance and cleaning of private villas and holiday homes as our second activity.

Our main activity is building construction, demining or complete construction, reconstruction and adaptation. Through our present work, we have noticed the results we have made in the construction of famous Dubrovnik roofs and unique old-fashioned so- Dubrovnik caps, the restoration and reconstruction of old Dubrovnik stone houses, the design and decoration of exterior and interior.

Our close team of employees specializes in the construction of civil engineering works on restoration of the UNESCO heritage protection monument.

By carrying out constructional and interior works, taking into consideration the quality of the finished works, delivering quality equipment and respecting the high building requirements for creating a comfortable, functional, beautiful and safe living space, Vare Gradnja has gained reputation in Dubrovnik and in the country where we have recognized numerous large companies as reliable associates.

Now with certainty we can say that we are one of the leading companies in bringing detail to perfection as well as solving complicated and demanding construction tasks.