2015-2016

  • REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA STAMBENE GRAĐEVINE STARI GRAD, DUBROVNIK
  • REKONSTRUKCIJA SPREMIŠTA OBITELJSKE KUĆE U DUBROVNIKU
  • VILLA FORMICA RATAC
  • ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBITELJSKOG STANA LAPAD, DUBROVNIK
  • UREĐENJE I SANACIJA POSTOJEĆE JAVNE REKREACIJSKE POVRŠINE NOVA MOKOŠICA, Investitor: Grad Dubrovnik
  • REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBITELJSKE KUĆE SOLITUDO, DUBROVNIK
  • REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE HZZO-a Dubrovnik
  • UREĐENJE DJEČJEG PARKA U ORAŠCU – Investitor: Grad Dubrovnik
  • JK ORSAN DUBROVNIK - Izgradnja i uređenje veslačkog kluba JK Orsan
« Natrag